درطی بیست سال فعالیت درحوزه ساخت فیلم ومستند سازی به تجربیات ارزشمندی دست پیدا کرده ایم. پروژه های متعدد موفق عکاسی ، تصویربرداری هلی شات ، تولید کتاب های صوتی،ساخت آنونس ها و تیزرهای مختلف را به انجام رسانده ایم . ما امروز قادریم با بکارگیری بهترین امکانات فنی ، در کنار شما باشیم تا درعرصه های متنوع رسانه ای و تبلیغی ؛حضوری موفق داشته باشید .
1تجربه مستند سازی 1
2تجربه مستند سازی 2
3تجربه مستند سازی 3
4تجربه مستند سازی 4

پشت صحنه

 

majidvideo.com