اولین بازار فیلم کشورهای اسلامی

بررسی سه انقلاب
ژانویه 15, 2010
دستاوردهای علمی ایران
جولای 10, 2000

اولین بازار فیلم اسلامی به منظور ایجاد سازوکاری برای خرید و فروش و مبادله تولیدات پاک اسلامی و معرفی توانمندی اعضا و تولید کنندگان مسلمان،  درسال 1388 تشکیل گردید.

در اولین دوره با مشارکت 50 شبکه و مؤسسه رسانه ای از 11 کشور، بیش از 500 اثر جدید عرضه شد.

ساخت تیزر معرفی این رویداد در سال 1388 توسط تیم ما انجام گرفت .