آوریل 17, 2011

تاریخچه سینمای مستند در ایران

سینمای ایران، در فیلمهای غیر تخیلی و واقعگرا ریشه دارد و با خلق تصاویری زیبا، به اعتبار جهانی، دست یافته است. در سال ۱۹۰۰ میلادی، میرزا […]
ژوئن 4, 2016

فیلمسازی مسنتد چه ویژگی هایی دارد؟

سپتامبر 23, 2017

طبیعت سپبد دشت استان لرستان

اکتبر 30, 2017

Eight Easy Rules To Enhance Your Interview Lighting