نوامبر 22, 2014

DLED4-BI – 40W LED bicolor

فوریه 7, 2015

تکنیک‌های فیلمبرداری مصاحبه

  منبع مطلب : http://www.makanmehrpouya.com یافتن سوژه های مناسب مصاحبه اولین بخش روند مصاحبه، یافتن شخص مناسبی است که بشود با او صحبت کرد. وقتی به […]
فوریه 16, 2016

تکنیک های فیلمبرداری مستند – قسمت اول

مارس 15, 2016

تکنیک های فیلمبرداری مستند – قسمت دوم