فیلم آموزشی دستگاه تست قند خون

شالی کوبی های سنتی
آگوست 9, 2014
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)
ژوئن 11, 2014
ساخت پکیچ آموزشی استفاده از دستگاه تست قند خون zyklusmed به سفارش شرکت راز طب امیر جهت استفاده بیماران و کاربران دستگاه به ساده ترین و کاربردی ترین شکل .
ازآنجا که گستره وسیعی از کاربران عادی در سنین مختلف و سطح سواد متفاوت  از دستگاه تست قند خون استفاده می کنند، سادگی و سهولت انتقال مفاهیم و منوهای دستگاه از اصول بسیار مهم در ساخت این آیتم بود .تمام سعی ما در تولید این آیتم سادگی تصویری و کاربردی بودن آموزش های مربوط به استفاده ازاین دستگاه بود .