دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

جابجایی قطار
جولای 10, 2016
صنایع دستی ایران چاقوسازی زنجان
آوریل 25, 2015
پروژه های انجام شده در این دانشکده عبارت بودنداز :
– پروژه عکاسی ازمراسم  ها و مناسبت های دانشکده وتهیه تور مجازی ازدانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران،
– پوشش کامل تصویری و عکاسی سمینار خلیج فارس ،
– پوشش کامل تصویری و عکاسی  جشنواره روز ملل ،
– انجام پروژ های عکاسی مراسم های فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های مختلف
– عکاسی پانوراما از فضای داخلی دانشکده و محوطه بیرونی دانشکده
این پروژه ها در سال ۱۳۹۴ انجام شد.

عکس های مرتبط