صنایع دستی ایران چاقوسازی زنجان

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
اکتبر 30, 2015
مقبره میربزرگ
سپتامبر 12, 2014
صنایع دستی زنجان – چاقو سازی
بیشترین شهرت زنجان مربوط به چاقوی آن است. بعد از اکتشاف مردان نمکی و وسایل همراهشان، مشخص شد که قدمت ساخت چاقو در زنجان به بیش از ۱۸ قرن پیش برمی‌گردد. چاقوی همراه یکی از مردان نمکی، که دسته‌ای از شاخ بز دارد، قدیمی‌ترین سند صنعت چاقوسازی در زنجان است.
در دوران صفویه، زنجان از مراکز مهم ساخت ادوات جنگی در کشور بوده و مرغوبیت محصولاتش زبانزد سیاحان خارجی بوده است. استادانی که اسلحه می‌ساختند به صورت جنبی و بنا به درخواست مشتریان، چاقو نیز تولید می‌کردند و مهارت همین استادان بوده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و باعث رونق چاقوسازی در زنجان شده است.
حرفه‌ی چاقوسازی در زنجان تقریبا حالت موروثی و خانوادگی دارد. کارگاهی که این برنامه در آن ضبط شد متعلق یکی از اساتید بنام صتعت چاقو سازی در زنجان بود . برادر بزرگتر ایشان نیز از صنعتگران و اساتید شناخته شده این صنعت در بازار چاقوسازی زنجان است .در سال‌های اخیر، استقبال فراوان مسافران، چاقو را به پرفروش‌ترین سوغات زنجان تبدیل کرده و باعث گسترش کارگاه‌های چاقوسازی شده است به نحوی که فقط در شهر زنجان بیش از ۵۰۰ کارگاه فعال وجود دارد.
در میان انواع چاقو که برخی از آنها به کشورهای دیگر صادر می‌شود، چاقوهای جیبی و کاردهای آشپزخانه، در میان مسافران بیشترین طرفدار را دارد.