آوریل 17, 2011

تاریخچه سینمای مستند در ایران

سینمای ایران، در فیلمهای غیر تخیلی و واقعگرا ریشه دارد و با خلق تصاویری زیبا، به اعتبار جهانی، دست یافته است. در سال ۱۹۰۰ میلادی، میرزا […]
سپتامبر 16, 2019

List of documentary film festivals

Documentary film festivals are film festivals devoted solely to documentary film, which is a broad category of visual expression that is based on the attempt, in one fashion or another, […]